Vervroegde aanvraag WIA

Als duidelijk is dat u helemaal niet meer kunt werken, dan kunt u een IVA-uitkering aanvragen. Uw arbeidsongeschiktheid is dan duurzaam en zal niet verbeteren. IVA betekent: (regeling) Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten.

In de meeste gevallen zal de bedrijfsarts hierin adviseren. Bij de aanvraag hoeft u geen compleet re-integratieverslag in te dienen. Een verklaring van de bedrijfsarts is dan voldoende.

Het voordeel voor u als werknemer is dat u niet meer verplicht elke 6 weken contact hoeft te hebben in kader van de Wet Verbetering Poortwachter.

De aanvraag kan gedaan worden vanaf de 13e week tot en met de 78e week dat u ziek bent.

U vraagt de IVA-uitkering aan bij UWV.