Loon bij ziekte


De hoogte van uw loon bij ziekte

Bent u ziek? Dan moet uw werkgever uw loon 2 jaar lang (104 weken) doorbetalen. Dat hoeft niet uw volledige loon te zijn. De werkgever moet minstens 70% van uw loon betalen en:

– In het eerste jaar mag dit niet minder zijn dan het minimumloon. – In het tweede jaar mag dit wel minder zijn dan het minimumloon.
In uw contract of in de afspraken binnen de bedrijfstak (CAO) staat meestal dat uw werkgever u meer betaalt dan 70%. Vaak krijgt u in het eerste jaar meer dan in het tweede jaar. Bijvoorbeeld het eerste jaar 100% van uw loon en in het tweede jaar 70%.

Tip: Krijgt u in het tweede jaar van ziekte minder dan het minimumloon? En heeft u een partner zonder inkomen of bent u alleenstaande ouder? Dan is uw inkomen mogelijk lager dan het sociaal minimum. Dat is het bedrag dat u volgens de overheid minimaal nodig hebt om te leven. U komt dan in aanmerking voor een toeslag van het UWV. Uw inkomen wordt dan aangevuld tot het bedrag van het sociaal minimum. U kunt contact opnemen met UWV via 0900- 9294.

Geen loon tijdens de eerste dagen dat u ziek bent? Sommige werkgevers betalen de eerste of eerste 2 dagen dat u ziek bent geen loon. Er gelden dan wachtdagen bij ziekte. Dit moet dan wel zijn afgesproken in uw contract of in de afspraken binnen de bedrijfstak (CAO). Wachtdagen gelden niet als u binnen 4 weken opnieuw ziek wordt.

Inkomen voor zelfstandigen: Als u verzekerd bent tegen een inkomensderving door ziekte en arbeidsongeschiktheid, dan zal uw inkomen uit de verzekering worden aangevuld. Met een verzekering verzekerd u de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid. Zo zorg u dat u bij ziekte geen inkomstenverlies lijdt en dat uw onderneming kan blijven voortbestaan.

Wat nu als u niet verzekerd bent tijdens het werken als zelfstandige?
Als u zich niet heeft verzekerd en arbeidsongeschikt bent geraakt, dan kunt u eventueel aanspraak maken op je eigen vermogen of het inkomen van uw partner.

Heeft u geen of weinig vermogen, dan kunt u een aanvraag indienen voor een BBZ-uitkering. Dit is een regeling waarmee de overheid voorkomt dat zelfstandigen in de bijstand terechtkomen. De BBZ geeft een financiële steun aan ondernemers met tijdelijke problemen.