Bijna beter: doorgaan met re-integreren

Wilt u (samen met uw werkgever) nog wat langer aan uw re-integratie wilt werken? Dan kunt u samen met hem een verzoek indienen om de periode van loondoorbetaling te verlengen. U hoeft dan nog geen aanvraag voor een WIA-uitkering bij UWV in te dienen.

hebt u en uw werkgever belangstelling  voor deze mogelijkheid? Dan kunt u het formulier ‘aanvraag verlenging loondoorbetaling‘ op de site van UWV (samen met uw werkgever) invullen.

Ongeveer 4 maanden voordat de verlengde periode van loondoorbetaling afloopt,  krijgt u van UWV een nieuw aanvraagformulier. Als u dan nog niet geheel arbeidsgeschikt bent, kunt u deze aanvraag indienen.


Let op:
 Een werkgever is niet verplicht hieraan mee te werken. Maar voor een werkgever is het ook nadelig dat u in de WIA terug zal komen. Als te verwachten is dat u binnen de afgesproken periode kunt re-integreren, zal een werkgever hier zeker aan mee willen werken.


Tip: Kom zelf met voorstellen. Probeer zelf na te gaan wat u nodig heeft om te kunnen (blijven) werken. Een werkgever vind het soms ook lastig om om te gaan met een zieke werknemer. Het helpt als u zelf met voorstellen komt.

Vindt u het lastig om deze naar voren te brengen bij uw werkgever? Misschien kan uw bedrijfsarts uw voorstellen meenemen in zijn advies naar de werkgever.