Aanvraag WIA-uitkering

Bent u ongeveer 1,5 jaar ziek ziek, dan ontvangt u van UWV informatie over de aanvraag arbeidsongeschiktheidsuitkering. Hierbij zit een aanvraagformulier voor de WIA-uitkering. UWV stuurt ook een bericht naar uw werkgever dat dit is gebeurd. U heeft mogelijk recht op een WIA-uitkering, als u 104 weken na de eerste ziektedag nog steeds uw eigen werk niet kunt doen.

De formulieren moet u zelf invullen en opsturen. U bent zelf verantwoordelijk voor het indienen van de aanvraag. UWV vraagt dan om een re-integratieverslag. In het re-integratieverslag staan alle activiteiten die uzelf, de werkgever en de arbodienst hebben ondernomen voor herstel en re-integratie. U stuurt de aanvraag op na ongeveer 1 jaar en 8 maanden.

U ontvangt van de werkgever zijn deel van het re-integratieverslag. Van de arbodienst het medische deel. Hier voegt u uw eigen idee over hoe dit is gelopen aan toe. Het is belangrijk dat uw pogingen om weer aan het werk te komen duidelijk naar voren komen. U kunt hier uw logboek voor gebruiken. Dit alles stuurt u samen met het aanvraagformulier naar UWV.

UWV beoordeelt dit re-integratieverslag en laat weten of u en uw werkgever zich voldoende hebben ingespannen om het werk weer te hervatten. UWV onderzoekt bijvoorbeeld of u en uw werkgever aan het einde van het eerste ziektejaar het verloop van de re-integratie hebben geëvalueerd.

De beslissing over de aanvraag neemt ongeveer drie maanden in beslag. Na twee jaar ziekte ontvangt u mogelijk een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Informatie over de precieze soorten uitkeringen vindt u op www.uwv.nl.

Beoordeling van inspanningen

Als UWV vindt dat de werkgever te weinig heeft gedaan, dan kan deze worden verplicht om maximaal één jaar extra het loon door te betalen. Uw uitkering gaat dan nog niet in, maar pas als die extra loondoorbetalingsperiode voorbij is. U moet daarvoor dan opnieuw een aanvraag indienen. Als dit het geval is houdt dan zelf bij wanneer u dit moet doen. U bent zelf verantwoordelijk voor de aanvraag.

Als UWV vindt dat ú te weinig hebt gedaan, kan uw uitkering geheel of gedeeltelijk worden geweigerd. U krijgt dan bijvoorbeeld een minder hoge uitkering.