Uw inkomen bij ziekte

Als u ziek bent krijgt u een ziektewetuitkering of betaalt uw werkgever uw loon door. Als u langere tijd ziek bent kunt u mogelijk recht hebben op een arbeidsongeschiktheidsuitkering.