Tijdelijk contract

Hebt u een tijdelijk contract en bent u ziek? 

Uw werkgever is niet verplicht om uw contract te verlengen. Het contract eindigt op de einddatum van het contract. Uw werkgever behoort u bij UWV ”ziek-uit-dienst” te melden. U kunt dit voor de zekerheid navragen via de UWV Telefoon Werknemers via telefoonnummer 0900-9294, afdeling Ziektewet. U krijgt vanzelf een oproep van UWV.

U neemt zelf contact op binnen 2 dagen nadat u werkloos bent geworden met UWV voor de aanvraag van een Ziektewetuitkering.

Let op: Als u langer dan 6 weken ziek bent, dan moet u aan UWV een re-integratieverslag kunnen laten zien. Het re-integratieverslag bestaat uit het advies van de arbodienst en een plan van aanpak. Het is daarom verstandig om ook dan een logboek bij te houden.

Als u weer beter bent en nog geen werk hebt, kunt u een WW-uitkering aanvragen bij UWV Werkbedrijf. Denkt u ondersteuning nodig te hebben bij het vinden van een nieuwe baan? Dan kunt u voordat uw contract afloopt contact opnemen met UWV Werkbedrijf.