Ontslag bij ziekte

Uw werkgever mag u na 2 jaar ziekte ontslaan. U moet dan wel 2 jaar achter elkaar ziek zijn gemeld. En herstel valt niet te verwachten binnen 6 maanden. U kunt worden ontslagen op 3 manieren:

  • via een ontslagvergunning bij UWV
  • via de kantonrechter
  • of met ‘wederzijds goedvinden’, dus in overleg met u.

U kunt akkoord gaan met ontslag met ‘wederzijds goedvinden’, als voldaan is aan alle volgende voorwaarden:

  • als u volledig arbeidsongeschikt bent voor de taken uit uw arbeidsovereenkomst;
  • als zowel uzelf als de werkgever zich voldoende hebben ingespannen voor de re-integratie. Zonder dat het resultaat heeft opgeleverd;
  • als re-integratie in aangepast of passend werk in het bedrijf binnen 6 maanden niet mogelijk is.

Het ontslag heeft dan geen gevolgen voor de uitkering. Niet voor de WW en niet voor de WIA-uitkering.

Ziet u echter wel mogelijkheden voor werk? Of u vindt dat uw werkgever niet voldoende heeft gedaan? Dan hoeft u niet akkoord te gaan met het ontslag. Uw werkgever vraagt een ontslagvergunning aan bij UWV Werkbedrijf. U krijgt daarover een brief. U kunt een verweerschrift schrijven tegen deze aanvraag. Als de werkgever een vergunning heeft gekregen, dan kan hij u ontslaan zonder een vergoeding mee te geven.

Een andere, vaak snellere, mogelijkheid is via de kantonrechter. Er kan dan wel een vergoeding worden meegeven, afhankelijk van de omstandigheden. De rechter zal bekijken of u of uw werkgever wel voldoende hebben gedaan om aan het werk te blijven.

Let op:

Werkt u bij de overheid of in het onderwijs? U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen het ontslagbesluit wegens ziekte. Als u niet binnen deze termijn een bezwaarschrift indient, kunt u het besluit niet meer aanvechten. Reageer daarom op tijd!