Werkplek aanpassingen

Werk(plek)aanpassingen worden ook wel re-integratievoorzieningen genoemd.

Werk(plek)aanpassingen kunnen zijn:

 • korter werken;
 • andere werktijden;
 • aangepast meubilair;
 • weglaten van taken;
 • technische hulpmiddelen;
 • lager werktempo;
 • andere pauzeregeling;
 • werkbegeleiding;
 • hulp van collega’s.

Breng zo concreet mogelijk in kaart:

 • wat u precies nodig hebt;
 • waar of hoe u dat kunt krijgen;
 • hoeveel het kost;
 • wie het gaat betalen.

Hulp

Vraag of de bedrijfsarts of een andere deskundige van de arbodienst uw aanpassingen op papier wil zetten. Hij kan dit naar de werkgever toesturen en adviseren hiervan gebruik te maken

Toestemming vooraf

Sommige technische hulpmiddelen of aangepast meubilair kan worden vergoed door UWV. Hulpmiddelen die u kunt meenemen naar een andere werkgever, moet u zelf aanvragen via de site van UWV. Bij deze aanvraag moet u een rapport meesturen dat de bedrijfsarts heeft opgesteld.

Koop niet vooraf uw hulpmiddelen, de kans is dan aanwezig dat u geen vergoeding krijgt. Neem dus eerst contact op met UWV via 0900-9294.


Kom zelf met voorstellen. Probeer zelf na te gaan wat u nodig heeft om te kunnen (blijven) werken. Een werkgever vind het soms ook lastig om om te gaan met een zieke werknemer. Het helpt als u zelf met voorstellen komt.
Vindt u het lastig om deze naar voren te brengen bij uw werkgever? Misschien kan uw bedrijfsarts uw voorstellen meenemen in zijn advies naar de werkgever.