Passend werk

Als het duidelijk is dat u uw eigen werk niet meer kunt doen, moet de werkgever zoeken naar ‘passend werk’. Een redelijk aanbod van uw werkgever moet u accepteren. Passend werk kan tijdelijk zijn, maar u kunt  zich ook oriënteren op blijvend ander werk of een ander beroep.

Als u twijfelt of het ‘passende werk’ wel zo passend is en of u het moet accepteren:

• Vraag advies aan de bedrijfsarts en arbodienst. Er kan ook advies worden gevraagd aan een arbeidsdeskundige.

• Ligt er geen advies over passend werk? Vraag er dan om. Maar u kunt ook uw werkgever erop wijzen en deze verzoeken om advies te vragen aan de arbodienst.

• Als u en eventueel uw werkgever twijfelen aan het oordeel van de arbodienst dan kan een deskundigenoordeel worden gevraagd bij UWV.


Benut uw mogelijkheden om te werken. Veel mensen denken dat ’ziek-zijn’ gelijk staat aan `arbeidsongeschikt-zijn’. Dat je niet kunt werken als je ziek bent. Maar vaak ligt het veel minder zwart-wit. Sommige mensen die in bepaalde opzichten `ziek’  zijn of een ziekte hebben, kunnen wel degelijk werken. Soms met aanpassingen. Of met een bepaalde opbouw van uren en/of taken.

Wees voorbereid op vragen over wat u nog wél kunt. Als u zelf bedenkt wat u nog zou willen en kunnen, kunt u dat aangeven. Zo heeft u meer kans, dat het gaat zoals u wilt. U krijgt meer grip op uw eigen situatie.

Passend werk kan ook tijdelijk zijn. Soms kan het helpen om te re-integreren op een andere afdeling of in een andere functie. Het gaat hier om tijdelijk passend werk. Maak wel goede afspraken met uw werkgever: wie is uw aanspreekpunt en op welke momenten plannen we een evaluatie?