Heroriëntatie

Ander werk of beroep

  • Kijk eerst zelf naar de mogelijkheden binnen de organisatie. Of eventueel bij een andere werkgever. Uw werkgever moet  er alles aan doen om u weer aan het werk te laten gaan. Dat kan ook om ander passend werk gaan. Als u zelf een idee heeft voor een andere functie kunt u dat met uw werkgever bespreken.
  • Vraag de bedrijfsarts om uw werkgever te adviseren u aan te melden voor een onderzoek door een arbeidsdeskundige.
  • Vraag ondersteuning van uw werkgever in vorm van beroepsadvies, loopbaanadvies, een loopbaantraject of outplacement.
  • Als het nodig is, vraag dan om herscholing of omscholing. Vaak zal de werkgever daar een re-integratiebedrijf voor inschakelen.
  • Zorg dat de plannen en de afspraken worden vastgelegd in de probleemanalyse van de arbodienst. En dat ze worden opgenomen in het plan van aanpak en in het re-integratiedossier.
  • Maak duidelijke afspraken over de duur van het traject. De werkgever moet zich in ieder geval de eerste 2 jaar van uw ziekte inspannen voor ander werk.
  • Is uw werkgever eigen-risicodrager voor de WGA (WIA)? Dan is hij na deze 2 jaar nog 10 jaar verplicht u verder te helpen bij re-integratie.
  • Meer lezen over wat u zelf kunt doen als u op zoek moet naar ander werk.


Solliciteren

Solliciteren met een gezondheidsprobleem of een arbeidshandicap vinden veel mensen niet eenvoudig. Er komen veel vragen op u af. Hoe kunt u (toch) solliciteren?