80-100% arbeidsongeschikt

U bent bij de WIA-beoordeling volledig arbeidsongeschikt verklaard. Hoe gaat het dan verder?

Uw uitkering
Er zijn twee mogelijkheden:

  1. U kunt waarschijnlijk herstellen, dan krijgt u een WGA-uitkering.
  2. 2. Wanneer u volledig arbeidsongeschikt (80%-100%) bent en waarschijnlijk nooit meer herstelt, dan krijgt een IVA-uitkering. IVA staat voor Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten.

Wat betekent dat voor u?

  1. U bent voorlopig 80-100% arbeidsongeschikt verklaard. U blijft in dienst bij uw werkgever.Ā Mogelijk kunt u enkele uren per week werken in uw oude werk. Of in een andere passende functie. U werkgever betaalt u dan salaris uit dat wordt verrekend met de WIA.
  2. U bent voorlopig 80-100% arbeidsongeschikt verklaard. Maar u kunt niet meer terug naar uw oude werk of in ander passend werk bij uw werkgever.Uw werkgever mag u dan ontslaan. U heeft recht op een WGA-uitkering. Deze uitkering is 70% van uw oude loon.
  3. U bent volledig en duurzaam arbeidsongeschikt verklaard. U werkgever mag u ontslaan. U heeft recht op een IVA-uitkering. Deze uitkering is 75% van uw oude loon.