Tussen 35-80% arbeidsongeschikt

U bent bij de WIA-beoordeling tussen de 35-80% arbeidsongeschikt verklaard. Hoe gaat het dan verder?

Uw uitkering
De Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten uitkering (WGA-uitkering) is een aanvulling op het loon. De WGA-uitkering kent een loongerelateerde uitkering die afhankelijk is van uw arbeidsverleden. Nadat het recht op loongerelateerde uitkering is gestopt kunt u een andere uitkering krijgen. Dat is een loonaanvullingsuitkering of een vervolguitkering. Welkeuitkering u krijgt is wat u verdient met werk.

  • Loonaanvullingsuitkering WGA. U heeft hier recht op als u 50% of meer verdient van het loon dat u volgens UWV nog kan verdienen.
  • Vervolguitkering. U heeft hier recht op als u geen inkomsten of minder dan 50% verdient van het loon dat u volgens UWV nog kan verdienen.

Wat betekent dat voor u?

  1. U blijft in dienst bij uw werkgever en blijft uw oude werk doen voor minder uren. Het werk kan eventueel aangepast worden. U blijft in dienst bij de werkgever. Uw salaris wordt verrekend met de WIA.
  2. U blijft in dienst bij de werkgever. Maar u gaat ander passend werk doen. Uw werkgever mag u het loon betalen dat bij deze functie hoort. Uw werkgever mag u ontslaan voor de functie die u eerst deed. Maar hij moet u dan ook meteen aan voor de nieuwe functie aannemen. Uw salaris wordt verrekend met de WIA.
  3. U gaat uit dienst bij de werkgever omdat u uw oude werk niet meer kunt doen. En er is geen passend werk bij de werkgever. De werkgever mag u ontslaan. U krijgt een WGA-uitkering. Het UWV kan u nu verder helpen bij het vinden van werk. Dat kan vrijwilligerswerk zijn, of betaald werk bij een andere werkgever. U kunt ook overwegen om met een eigen bedrijf te starten.